Vertrouwenspersoon

We willen dat iedereen die lid is van scouting Mr. J.P.G. Moorrees zich thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen scouting Mr. J.P.G. Moorrees een vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon kan ook contactpersoon zijn voor zaken die over de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, over bovenstaande onderwerpen, als hier behoefte aan is of bij zaken die niet door het bestuur kunnen worden behandeld.


Zoals de naam vertrouwenspersoon al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten, zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.


De vertrouwenspersoon zal dan samen met jou proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om je bij te staan. Ook kan de vertrouwenspersoon je in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstige gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en het in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:
Je kan dus met de vertrouwenspersoon contact opnemen als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders. Overigens is een gesprek met een vertrouwenspersoon niet gelijk een beschuldiging naar iemand, maar kan het juist fijn zijn om van gedachten te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijke gesprek te delen.
We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@moorrees-apeldoorn.nl Vanuit hier word een (bel)afspraak gemaakt.